Karellen


Lög og reglugerðir

Lög um leikskóla má sjá á slóðinni https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008090.html

Reglugerð með starfsemi leikskóla má sjá á slóðinni https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/menntamalaraduneyti/nr/15566

Barnaverndarlög má sjá á slóðinni https://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html

© 2016 - 2024 Karellen